Bij- en Nascholingscursussen

Bouwscholing is het onderdeel van Haagbouw voor cursussen en trainingen voor medewerkers in de bouw. Bouwscholing adviseert bouwbedrijven in de regio Zuid-Holland bij de organisatie en planning van scholing. 

Via Bouwscholing zijn vrijwel alle cursussen en trainingen voor de bouw en daarbuiten te regelen.


Cursusfaciliteiten

Haagbouw beschikt over een cursuslokaal voor 20-25 personen. Dit lokaal is ingericht met beamer, flip-over, whiteboard en scherm.
Verder is er wifi en een kantine beschikbaar.

In de werkplaats met machinale is ruimte voor het geven van praktijkcursussen.

  • Voor de catering (lunch) heeft de kantine een capaciteit van ± 30 personen.
  • Informatie over cursussen en verhuur is verkrijgbaar bij het secretariaat: 070-3997410, info@haagbouw.nl
bij en nascholingscursussen 01