Naar school

Iedereen die een opleiding bij Haagbouw gaat volgen, moet ook naar school. Wie in Den Haag woont gaat meestal naar ROC Mondriaan Techniek. Andere mogelijkheden zijn ROC Rijnland en in Rotterdam Techniek College Rotterdam, ROC Zadkine en Albeda College. Je moet je zelf hier inschrijven.

Voordat je met de opleiding begint, sluit het ROC een BPVO met je af. Dit is een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, waarin je afspreekt je praktijkopleiding in een bedrijf te volgen. Zonder BPVO is het niet mogelijk een opleiding bij Haagbouw te volgen.

Iedere leerling is verplicht om naar school te gaan. Op school vinden een aantal theorietoetsen plaats. Om je diploma te behalen is het noodzakelijk om ook deze toetsen te halen. Als je bij Haagbouw de niveau 1-opleiding gaat volgen, krijg je een stageovereenkomst met Haagbouw. Hierin staat hoeveel dagen je naar school gaat (meestal één) en hoeveel dagen je werkt / stage loopt in een bedrijf.
Voor de opleidingen op niveau 2 en 3 krijg je een arbeidsovereenkomst voor je hele opleiding met Haagbouw. Je werkt vier dagen in het leerbedrijf en gaat één dag naar school. Later kun je eventueel twee avonden naar school en werk je vijf dagen.

naar school